جمعه, 27 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات چماقداري تشکیلات فرقه رجوي

چماقداري تشکیلات فرقه رجوي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

چماقداری در فرقه قدمت زیادی دارد .موضوع دیدار خانواد ه تاريخچه اي داره در سازمان ،این خانواده های ميامدن اشرف براي ديدن بچه هاشون كه با سنگ وبدوبيارمواجه ميشدن كه منجمله اقاي محمدي هم جز خانواده ها بود .كه چندين بار اونارو ديدم وصحبت ميكردن وميگفتن دخترمون ميخوايم كه متاسفانه موفق نمي شدن بچه هاشون ببينن....

لینک به مصاحبه اقای مالک بیت مشعل

مصاحبه اقای بیت مشعل از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است که در زیر قسمت اول ان مصاحبه را درج می کنیم .

توضیحاتی درباره چماقداري تشکیلات فرقه رجوي

با عرض سلام خدمت شما اقاي سربي وهموطنان عزيز ودست اندر كاران اين برنامه،

چماقداری در فرقه قدمت زیادی دارد .موضوع دیدار خانواد ه تاريخچه اي داره در سازمان ،این خانواده های ميامدن اشرف براي ديدن بچه هاشون كه با سنگ وبدوبيارمواجه ميشدن كه منجمله اقاي محمدي هم جز خانواده ها بود .كه چندين بار اونارو ديدم وصحبت ميكردن وميگفتن دخترمون ميخوايم كه متاسفانه موفق نمي شدن بچه هاشون ببينن وچون اشرف دربيابان بود ودادرسي نبود،اما متاسفانه اين خانواده ها وهروقت ميامدن مبيايست ماركي ميخوردن .يه بار ميگن خانواده ي اطلاعاتيه يه بارميگن خانواده دشمنه ادم انقلابي ومبارز،خانواده ي ورزات اطلاعاتي يكبار ميگن خانواده ي سفارتي وحرفهايي ميزدن كه شايسته ي خودشون هست.... .با اقاي احسان بيدي واقاي منوچهر عبدي ، قرارگذشته بوديم ويك خواننده معروف الباني امده بود الباني وميدان اسكند بيك را درست كرده بودن كه همه بيان اونجا واز همه استانهاي الباني ميومدن گفتيم ما هم بريم تماشا،ساعت شش قرارگذاشتيم سنتر كه البانيها ميگن چندريعني مركز شهر ،احسان گفت بچه ها خبر بد..گفتيم چي شده .احسان گفت مجاهدين جلوي اقاي محمدي روگرفتن وزدن والان توي كلانتري هستن.ما هم اقاي محمدي روميشناسيم ودريغ نكرديم ورفتيم كلانتري ،ما رسيديم وده نفر اون سمت خيابون ايستاده بودن وسر پله ي وردي كلانتري شش ،هفت نفر ايستاده بودن ماهم قدم زنان رفتيم داخل ديديم كه ده نفر داخل بودن كه فرمانده اونها ژيلا ديهم بود ،ژيلا ديهم كسي است که هر نفري را که تو تشکیلات ميخواستن سرشوزيراب بذارن يا بكشن يا سربنيز بكنن يا با پنبه سرشوببرن ،ژيلا ديهيم هميشه سربود وبالاي قضيه بود.

اقاي بيدي هم كوتاهي نكرد وگفت ژيلا تو بشين سرجات حرف نزن .تا اينو گفت اينها شروع به داد وبيداد وفشهاي ركيك كه شايسته خودشون بود شنيديم واونجا اقاي توني وكيل همه ي جداشدها بود .وگفت اقاي بيدي شما چيزي نگيد وتحريك نشيد .اينها همين را ميخوان كه قضيه رو عوض كنن.یکی از اين نفرات اسمش اصغر بابكان بود

كه يكي از نفرات لمپن اين فرقه بود وكارش هم در اشرف همين بوده پشت سياج فش ميداد وحرفهايي ميزد كه حتي در جامعه نشينده بودم .

اومد پشت سرم وگفت ميخواي اينجا لات وپارت كنيم وحرف ركيكي كه شايسته خودش بود زدومن هم يك چپ چپ نگاه كردم وروموبرگردوندم طرف وكيل اقاي توني من اين كارو كردم انگار يك مشت سيمان با گچ زدم تو دهنش وتمام ديگه حرفي نزد وبه حرف توني گوش داديم وبيرون رفتيم ،حالا نگاه كنيد چقدر چندش اوره فيلمهاشوهم فرستادم ،ببين چقدر چندش اوره كه در جامعه هم دونفر كه دعوا كنن به سر يك نفر بيفتن .همه ميگن ،شما نامرديد دونفر به يه نفردارين دعوا ميكنين.اخه اين نامردي مردونگي نيست ،حالا شما ده نفر يك پيرمرد ويك پيرزن كه دنبال دخترشون اومدن وحقشون هستش حقيه كه خدا به هر پدرومادري داده ، كه دخترشون ببينن

واقعا من تعجب ميكنم .ببينيد چه جالب مردم الباني خيلي مردم عاطفي هستن وسرخانواده خيلي حساسن،خود مردم همه فيلم گرفتن وخودشون به پليس زنگ زدن وجدا كردن وبعد همه ي فيلمها رو پخش كردن به اكثر شبكه هاي تلويزيوني ،باور كنيد من از كلانتري اومديم مركز شهر ديديم خبر اقاي محمدي بود داشت مصاحبه ميكرد.وخبر يك الباني شده بود،اخه شما بيست نفرميفتين به جون يه نفر،اخه ادم چي بگه واقعا شرم اوره ،نمي دونم اسمشو چي بذارم،اخه پدره .پدرو مادرهستن ولي شما ميگين اقاي محمدي نفر ورزارت اطلاعات باشه اصلابگيدجاسوسه،اصلاتروريسته .داعشي هستشه باشه .مادرش چي ،مادرش چرا به كي بايد بگيم اينو،به كدام سازمان وحزب بايد بگيم،كه بابا اين مادره حق داره دخترشوببينه،ببين چه جالب فرداش گفتن ما شاهد ميخوايم ماهم شاهدبوديم ودادوبيدار وفش ديده بوديم .گفتن اقا برگرديد ماهم برگشتيم با اقاي محمدي وخانمش نشسته بوديم ديديم يك خانم كه وكيل بود وخبرنگارهم يك اقايي بود.سلام واحوال پرسي گفتن كه فرقه سميه را مجبور كردن شكايت نامه بنويس كه پدرم منو ميزد واذيت ميكرد ويخاطر همين من برنمي گردم ،پس چكاركنيم .گفتن شما منتظر باشيد به شما ميگيم بعدش گفتن سميه مقاله نوشته .من رفتم مقاله روخوندم .باوركنيد تك به تك كلماتو خوندم تمام اين كلمات خودشون بود.نه سميه ،يك كلمه از خود سميه نبود .ازاين مقالها زياد خوندم همين كلمات وهميشه همين جملات درتمام كلمات ميذارن.سميه حق داره ميترسه ،نمي تونه بشون بگه من ميخوام برم .ميكشنش،ميكشن اقا همينطور كه مالك شراعي ووكشتن.مالك شراعي همه رو بيمه كردوخودشو فداي ديگران كرد .كه نتونستن دومي روبكشن وبهشون گفته بود اذيتم بكنيد همه چيزوميگم .حالابيرون اومده وبردن توي يك هتل كه معلوم نيست كدام هتل هستش.ودارن كارهاشو اماده ميكنن كه بفرستن.واين كارهايي كه با این پدرو مادر می کنند واقعا خيلي حرفه ببيند اين پدراز زمان اشرف تا به الان داره ميگه ده دقيقه دخترمو ميخوام ببينين.اجازه نميدن .نمي دونم اين حكم ازكجا اومده .هيچ دختر ي در هر حزبي،يا سازمان يا دولتي يا شركتي باشه حق ديدن كه حق ديدن خانواده رونداره .حالا اين سوال ما بايد بكنيم جمهوري اسلامي ديكتاتوه يا اين فرقه ،شما لااقل كه دم از حقوق بشرميكنيد واين همه ميگين ما دموكراتيكم وميگين اين سازمان دمكراتیک ترين سازمان دنيا هستش،كو نبايد ماده داشته باشه .راست ميگيد .بگيد بله دخترتون ميخوايد ببينيد اهلا وسهلا بفرمايد،دختر حقشه خودش انتخاب ميكنه .ميخواد بمونه يا برگرده عين بقيه چرا اينكارونميكنيد.ميترسن هر خانواده اي ميومد اينجا راه نمي دادن وفقط يك خانواده اومدن دوهفته دعوا داشت اين برادر تا تونست برادرشو ببينه .وباهاش احوال پرسي وروبوسي كنه ،ببينيد همينجا خود رمسا وكميساريا ومردم الباني بهشون گفتن .چطوراز فرانسه يا اروپا ميان ساز ودهول وبرقص راه ميندازين ولي از ايران كه مياد خانواده اطلاعاتي هستش وحق ملاقات ندارن . يك مارك ميزنيد ولي از فرانسه مياد به به وچه چه و سازو برقص كه تمام محله الباني جمع ميشدن من اونجا بودم مي امدن به رقصشون نگاه ميكردن.چرا مگه اينها خانواده نيستن چه فرقي داره .والله نمي دونم اين قانون ازكجا اومده حتي جنگل قانون داره .وتا الانه اين بدبختادارن ميجنگن تا الان خوب اومدن اميدوارم كه موفق بشن وبتونن دخترشون ببينن .سميه رو من ميشناسم دورادور خانمي تاپ ومتين ومسول .اين فرقه ميخواداين حقوكه حتي خودخدا دلش نمي خواد اينها ميخوان اين حق وازانيها بگيرن .بين پدر وفرزند جدايي بذارن .ممنوع الملاقات.والله بالله به هركس اينو ميگي ،ميگه كفره .

يكي ازاين البانيايها تصويراقاي محمدي رو در تلويزيون ديده بود .ازمن سوال كردمن هم موضوع به اون گفتم ديگري كه پشت نشسته بود گفت .كسي كه ا ين كاروميكنه با داعش يكيه فرقي نمي كنه .باوركنيد.اين مرد را فشش داديد تازه تهديدش هم كردين .توخيابون جلوي انظار مردم .نامردا ده نفر به جون يك پيرمرد بخاطر اينكه ميخواد دخترشو ببينه .اخه اين ظلم نيست كجا شما دارين با ظلم ميجنگين.كجا دارين براي ازادي ميجنگين.همه اينو ميدونن كه يه تعداد بچه ها توايرانن .والله بالله باهاشون درتماسم.بعداز بيست سال دشمني با اين دولت وكلي عملياتها هم رفته بودن.حالابرونگاه كن داره زندگيشو ميكنه با زن وبچه ش به من هم نشون داد خانشوبه من نشون داد.هنوزهم كه هنوزه درتماسم.،اخه شما چرا نمي ذاريد.مگه نميگين اين دولت ديكتاتوره ،پس شما چرا اينكارو نميكنيد .راست ميگيد يكي از كارهايي كه جمهوري اسلامي ميكنه را انجام بديد،جرات دشته باش درب وبازكن وبگو هرخانواده اي كه در ايرانه وميخواد بچه شو ببينه .بياد .اگه ديكتاتورنيستي .اگر براي ازادي اين مردم داري ميجنگي.كه 15سال با تو بوديم وديديم .15،20،30سال عمرشون دادن به شما چهارنسل .اخر كه ميايم بيرون .ما ميشيم مزدوروخائن.سفارتي .ما ميشيم اطلاعاتي .

چرا .چراشو اگه اونا بتونن جواب مارو بدن كه خيلي عاليه .من نمي دونم در كدامين دين ومذهب وسوره وايه اومده .ولي يك چيز ومطمنم كه اه اين خانوادها يقين داشته باشيدطوري گيربانگير اين فرقه ميشه كه حد نداره .كسي كه بين خانواده فتنه راه ميندازه،ببين دراشرف كه بوديم به ميگفتن.جنگ بدره .اخه زمان قديم يك اسلامي بودويك كفر.يعني حالا خانواده دراين عصر كفر شده كافرن .خانواده فتنه در مبارزه .اگه اينطوريه براي چي مبارزه كردي .اين همه نسل از بين بردي وكشتي از كجا اومده اين نسل ،از بوته ي زمين اومده .نسل همين خانوادهاس .كه محروم شدن از ديدن بچه ها شون .اينها چنين سيستمي دارن .ببين اقاي سربي همين بچه هاي خودمون جدا شدها چه مصاحبه كرده يا نكرده همه الان داريم باهم صحبت ميكنيم .از روزي كه كميساريا مسوليت راگرفت ،ديگه فرقه جرات نمي كنن به كسي بگن ديگه با فلاني صحبت نكن.يا مثلا با بيت مشعل يا عبدي كه مصاحبه كردن .حق نداري حرف بزني ،چون ديگه كاري باشما نداريم حقوقمون كميساريا ميده وما كاري به كارشما نداريم .ما شمارو با يك زرورق لول كرديم وانداخيتيم سطل زباله تمام شدو رفت.

ما بين خودمون صحبت ميكنيم ودرهمين موقع موضوع اقاي محمدي وزحماتهاييكه ميكشن كه دوخترشوبينه ، اومد وبعد از صحبت ديدم دوستم رفت توفكر.من هم زدم روميز وگفتم رفيق كجايي به چي فكر ميكردي .گفت ميدوني هرروزكه بگذره من بيشتردارم به اينهاكه ........بخاطرعزت واحترامي كه براي شما وهموطنان عزيزم دارم اين كلمه رو نمي گم .ما توي اين 15سال خانوادهامون دشمن خودمون ميديم.خانواده دشمنه نه دشمنه بابا.مطلق پدر مادرما وخانواده ي ما .خانه وخانواده ي ما ارتش ازادي بخش هستش.

اما حالا كه اومدم بيرون دوصحنه رو خيلي قشنگ دارم با چشمم ميبينم .يكي فوت مالك وقضيه اين خانواده.

ببينيد من بودم قبل از اينكه بيام بيرون .خانواده كه ازاروپاميامدن .نه خانواده ها كه از ايران ميامدن دوخانواده بيشتر نيامده الباني .براي اينها ساز ودهول وبه ما ميگفتن براي خانوادها برقصيد .يعني همه بايد برقصن .ولي از ايران ميامدن ميگفتن بعلت شرايط سياسي نميشه اون ببينيد .يا بايد داد وهوار ميكرد مثل اون اقاه.تا تونست براي دوروز برادشو ببينه وبره .

حالا به هربي وجداني كه بگي ميگه بابا مادره حق داره بچه شو ببينه .از صد متري بذار دخترشو ببينه .

اقاي سربي سر سوال 40موشك

مالك .نه فقط حرفشو تاييد ميكنم بلكه ميخوام يك چيز اضافه كنم .نه چهل تا هشتاتا وصد وچهلاتا بيرون موفق نشدن شليك كنن.

سوال اقاي سربي سر نكته محمدي

مالك :بله اقاي محمدي كه پشت درب اشرف امده بود. دوهفته نشست وهروزسر همين محمدي گذاشتن ومخ همه ي مارو پركردن كه اين جاسوسه اطلاعاتيه ووزارتي وووو.من بعد از اينكه اينجا اومدم بيرون همين خانواده رو پنج شيش بار خواستن بكشن.توعراق توسط عراقيهاي خودشون .شانس اوردن وخواست خدا بوده.جزييات ريزونمي دونم ولي پرسيدم گفتن اره خواستن بكشن .بعد فهميدن .اقاي محمدي براي اينها كه خانواده نيست دشمن هستش .دو،الان نگاه خيلي برام عجبيه .اين همه ساليان همش جمهوري اسلامي يا رژيم ،الان چطورشده اقاي محمدي همه چيز عوض شده .دشمن كجا رفت اين وسط دشمن رژيم كجا رفت .باوركنيد انقدردارن جنگ وجدل ميكنن كه اين پيروز نشه ها.جلوگيري ديدار اين خانواده از سرنگوني براي اينها مهمتره .خيلي براشون مهمه.مطلقا.ببيند حتي از اروپاهم راه نمي دن .چون ديدن از ايران مييان دشمنن از اروپا ميان برادرن.گفتن اقا كات كنيد جمع كنيد ا ين دم دستگاهرو.مسخره بازي دراورديد دموكراتيك دموكراتيك .ببين حتي ما جدا شده .حرفمون اينه اقا اجا زه بديد خانوادهامون بيان اينجا ببينيم .چرا بيست نفره جلوشو ميگيرن .بعد توخيابون دادميزنن ترورييست تروريست .تروريست اينه ،دخترشوميخواد تروريسته .اينقدر خنده داره ،بعد ميگن ما ادمهاي سياسي هستيم .اخه سياسي مياد اينكاروميكنه.بيست نفر ميان ميزننش انهم ادم مريض .بخاطر اينكه ميخواد دخترشوببينه.بله خانواده ي اقاي محمدي براي اونها دشمنه .اجازه بهش نميدن .مطلق هم نميدن .تازه جلوش هم وايميستن .

باشه پدر اقاي محمديه باشه مادرش چه گناهي كرده.5دقيقه بهش وقت دیدار بديد.....ادامه دارد